Despre noi

Mecatech Serv SRL este o companie privata tânăra, înfiinţata in anul 2007 cu scopul de a realiza diverse confecţii metalice şi părţi componente ale acestora.

Despre NoiIncepând din 2011 Mecatech Serv SRL a beneficat de finanţare europeană direcţionată către retehnologizarea unui atelier de confecţii metalice localizat in in Târgu Jiu, str. Narciselor, Nr.191, Jud. Gorj (proiect finanţat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.)

Din 2018 Mecatech Serv SRL demareaza proiectul cu titlul: “DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII DE PRODUCTIE A SC MECATECH SERV SRL TG. JIU” obiectivul general al acestuia fiind: Creşterea competitivitatii si productivitatii întreprinderii pe principiile dezvoltării durabile, prin diversificarea activitatii, retehnologizare si crearea de noi locuri de munca, pentru a reduce decalajele de productivitate existente fata de intreprinderile similar din cadrul Uniunii Europene. Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Firma are implementat (încă din anul 2008) sistemul de certificare a calităţii ISO 9001/2001, iar din anul 2009 firma este certificata prin sistemul calităţii ISO 9001/2008.
În prezent compania noastră este capabilă sa ofere o gamă largă de servicii din domeniul confecţiilor şi prelucrărilor mecanice.