Despre noi

Mecatech Serv SRL

Este o companie privata tânăra, înfiinţata in anul 2007 cu scopul de a realiza diverse confecţii metalice şi părţi componente ale acestora.

Din 2018 Mecatech Serv SRL demarează proiectul cu titlul: “DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII DE PRODUCȚIE A SC MECATECH SERV SRL TG. JIU” obiectivul general al acestuia fiind: Creşterea competitivității și productivității întreprinderii pe principiile dezvoltării durabile, prin diversificarea activității, retehnologizare și crearea de noi locuri de muncă, pentru a reduce decalajele de productivitate existente față de întreprinderile similar din cadrul Uniunii Europene. Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Începând din 2011 Mecatech Serv SRL a beneficat de finanţare europeană direcţionată către retehnologizarea unui atelier de confecţii metalice localizat în Târgu Jiu, str. Narciselor, Nr.191, Jud. Gorj (proiect finanţat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.)
0 %
Încredere
0 %
Seriozitate
0 %
Servicii de calitate
0 %
Profesionalism

Mecatech Serv SRL

Firma are implementat (încă din anul 2008) sistemul de certificare a calităţii ISO 9001/2001, iar din anul 2009 firma este certificată prin sistemul calităţii ISO 9001/2008.

În prezent compania noastră este capabilă să ofere o gamă largă de servicii din domeniul confecţiilor şi prelucrărilor mecanice.Firma are implementat (încă din anul 2008) sistemul de certificare a calităţii ISO 9001/2001, iar din anul 2009 firma este certificată prin sistemul calităţii ISO 9001/2008. În prezent compania noastră este capabilă să ofere o gamă largă de servicii din domeniul confecţiilor şi prelucrărilor mecanice.
Buy now